viernes, 23 de abril de 2010

Baixada de població extrangera.

La població estrangera de Barcelona baixa per primera vegada en 10 anys

A la capital catalana resideixen 284.632 estrangers, un 3,5% menys que l'any passat

Representen el 17,6% total de la població i un 40,5% del veïnat de Ciutat Vella constant creixement, la població estrangera a BarcelonaDesprés d'una dècada de comença a disminuir i se situa en 284.632 persones, un 3,5% menys que fa un any. En el conjunt de la ciutat representen el 17,6% de la ciutadania, amb la particularitat que la seva implantació a Barcelona cada vegada tendeix menys a la concentració: a tots els districtes representen més de l'11%. I encara que en nombres absoluts la seva presència és més notòria a l'Eixample, resulta molt més visible al districte de Ciutat Vella, on dos de cada cinc residents són estrangers.

Les noves dades, partint del padró de gener del 2010, reflecteixen que la capital catalana compta amb 10.286 estrangers menys, una reducció que obeeix tant a la crisi econòmica com als més grans controls dels fluxos migratoris i la cooperació amb els països d'origen, segons fonts municipals. Per nacionalitats, els més nombrosos són per segon any els italians (22.946, molts d'ells amb doble nacionalitat argentina), seguits pels equatorians (20.459) i els pakistanesos.

Els llatinoamericans representen el 42%

La pèrdua de població forana ha estat especialment acusada en el cas dels llatinoamericans, que representen un 42% dels estrangers empadronats a Barcelona. Per procedència, els segueixen els europeus, que suposen un 26% del total. En termes absoluts, els que més creixen són els asiàtics, que ja suposen un 19% dels immigrants.

Del seu progressiu repartiment per la ciutat en dóna fe el percentatge d'immigrants que han escollit viure a Ciutat Vella, un 14,5%, mentre que el 2001 aquest districte integrava un 21% del total de la ciutat. No obstant això, els forans representen un 40,5% dels residents en el districte, després d'una lleugera davallada en comparació amb el 2009.

La presència d'estrangers és superior a la mitjana de la ciutat també a l'Eixample i a Sants-Montjuïc, encara que el perfil és molt diferent segons la zona.

La seva integració a Barcelona queda patent amb les xifres d'unions mixtes (amb dades del 2008), ja que el 28,2% de matrimonis el formen un estranger i un espanyol, mentre que en el 9% dels casos es tracta de dos estrangers. També els naixements apunten en la mateixa direcció, a gairebé el 34% dels casos com a mínim el pare o la mare són estrangers.

No hay comentarios:

Publicar un comentario