jueves, 11 de febrero de 2010

La Fundació Vicente Ferrer entra en la carrera pel Nobel des del primer dia

Una plataforma independent presenta la candidatura de l’entitat al comitè noruec

Ha arribat el moment que la revolució silenciosa impulsada per Vicente Ferrer a l’Índia ressoni amb més força que mai. Els més de dos milions i mig de persones de la regió d’Anantapur a qui el cooperant català va proporcionar un futur són la millor credencial perquè la seva fundació obtingui el premi Nobel de la pau del 2010. El suport de personalitats del món de la política, la cultura i l’empresa, igual que el dels milers de ciutadans corrents que han apadrinat un nen o han conegut la tasca ingent de l’entitat, és un altre dels puntals perquè la plataforma independent que anirà a Oslo a oficialitzar la candidatura de la fundació ho faci amb el suport més gran possible.
Les bases dels Nobel no permeten que el premi sigui entregat a una persona morta, però sí a les obres i iniciatives que aquesta hagi llegat a la humanitat. Vicente Ferrer es va morir el 19 de juny passat, però la fundació que porta el seu nom manté intacte el seu afany per «rescatar de l’oblit les comunitats més desafavorides i treure-les de la pobresa». El projecte batega amb més força que mai. Fins i tot al ciberespai, on a través de Facebook més de 62.500 internautes reclamen a l’acadèmia noruega que la Fundació Vicente Ferrer succeeixi el president dels Estats Units, Barack Obama, com a dipositària d’un dels premis més prestigiosos del món.

CLAMOR POPULAR / Aquest clamor popular, que es va avivar després del decés del filantrop català, «va ser una de les raons que van impulsar la creació d’un grup de suport perquè la seva fundació obtingui el Nobel de la pau», recorda Rafael Vilasanjuan, president d’aquesta plataforma. «Un altre motiu –afegeix l’exdirector general de Metges Sense
Fronteres– va ser la clara aposta que van fer per aquesta idea alguns dels principals mitjans de comunicació del país». EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, que anteriorment havia reconegut la feina de Vicente Ferrer amb el premi Català de l’Any 2008, va ser el primer mitjà que va recolzar la candidatura.
La premsa continua defensant el projecte a ultrança amb la publicació d’editorials que sol·liciten el reconeixement de Ferrer. Uns escrits que s’afegeixen a la carta que els directors d’El Periódico, El mundo.es, La Razón, La Vanguardia , Público, Abc i el director adjunt d’El País han enviat al comitè noruec del Nobel de la pau en què expressen el seu «suport unànime a la candidatura» per seguir impulsant el projecte amb la mateixa força que l’ha fet possible i difondre el model per adaptar-lo i replicar-lo més enllà de les seves fronteras actuals . Aquesta missiva va acompanyada d’una sèrie de documents en què s’expliquen la solidesa, els èxits i el futur del projecte, que compta amb el suport de nombroses personalitats i institucions. Entre elles, l’expresident del Govern espanyol Felipe González, l’expresident xilè Ricardo Lagos, els presidents d’11 comunitats autònomes, els plenaris de més de 70 municipis, els rectors d’algunes de les principals universitats del país, així com diversos instituts internacionals de la pau i figures de primer ordre del món empresarial i cultural . Però la plataforma que impulsa la candidatura no es conforma només amb això. El 10 de febrer presentarà una campanya per divulgar encara més «un model de cooperació que ha transformat la pobresa extrema en dignitat» i per demostrar als que no ho saben que «els fonaments per a la pau es posen treballant en l’enfortiment de la comunitat per poder evitar els conflictes», rgumenta Vilasanjuan. 200 CAUSES MÉS / El grup de suport que viatjarà a Oslo és conscient que l’empresa no és fàcil «perquè hi ha aproximadament 200 causes» que també optaran al Nobel de la pau 2010. Amb tot, els seus integrants estan il·lusionats i convençuts que la Fundació Vicente Ferrer té moltes opcions. Saben que el cooperant donava moltíssima més importància als seus «intocables» que a rebre qualsevol premi. Però també saben que el guardó ajudaria a complir un altre somni de Ferrer: aconseguir que el seu projecte arribés encara a més gent.

La Fundación Vicente Ferrer entra en la carrera por el nobel desde el primer dia.

Una plataforma independiente presenta la candidatura
de la entidad al comité noruego

• La entidad del cooperante gana 6.000 socios
desde que se murió
• Niños invidentes y mujeres discapacitadas tiran
adelante estudiando y trabajando

Ha llegado el momento que la revolución silenciosa
impulsada por Vicente Ferrer en India resuene con
más fuerza que nunca. Los más de dos millones y medio de
personas de la región de Anantapur a quien el cooperante
catalán proporcionó un futuro son la mejor credencial para
que su fundación obtenga elpremio Nobel de la Paz de 2010.
El apoyo de personalidades del mundo de la política, la cultura y
la empresa, al igual que el de los miles de ciudadanos
corrientes que han apadrinado un niño o han conocido la
tarea ingente de la entidad, es otro de los puntales
para que la plataforma independiente que irá a Oslo
a oficializar la candidatura de la fundación lo haga
con el apoyo más grande posible.
Las bases de los Nobel no permiten que el premio sea
entregado a una persona muerta, pero sí a las obras e
iniciativas que ésta haya legado a la humanidad.
Vicente Ferrer murió el 19 de junio pasado,
pero la fundación que lleva su nombre mantiene intacto
su afán por "rescatar del olvido a las
comunidades más desfavorecidas y sacarlas de la
pobreza ». El proyecto late con más fuerza que nunca.
Incluso en el ciberespacio, donde a través de Facebook
más de 62.500 internautas reclaman a la academia
noruega que la Fundación Vicente Ferrer suceda al
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, como
depositaria de uno de los premios más prestigiosos del
mundo.

Este clamor popular, que se avivó
después del fallecimiento del filántropo catalán,
“fué una de las razones que impulsaron la creación
de un grupo de apoyo para que su fundación
obtenga el Nobel de la Paz “, recuerda Rafael Vilasanjuan.
Otro motivo-añade el ex director general de Médicos
Sin Fronteras-fue la clara apuesta que hicieron para
esta idea algunos de los principales medios de
comunicación del país ». El Periódico de Catalunya
que anteriormente había reconocido el trabajo de
Vicente Ferrer con el premio Catalán del Año 2008,
fue el primer medio que apoyó la candidatura.
La prensa sigue defendiendo el proyecto a ultranza
con la publicación de editoriales que solicitan el
reconocimiento de Ferrer. Unos escritos que
se añaden a la carta que los directores de El
Periódico, El mundo.es, La Razón, La Vanguardia,
Público, Abc y el director adjunto de El País han
enviado al comité noruego del Nobel de la paz en la que
expresan su "apoyo unánime a la candidatura»
para seguir impulsando el proyecto con la misma
fuerza que la ha hecho posible y difundir el modelo para
adaptarlo y replicarlo más allá de sus fronteras actuales ».
Esta misiva va acompañada de una serie de
documentos en los que explican la solidez, los éxitos
y el futuro del proyecto, que cuenta con el apoyo
de numerosas personalidades e instituciones. Entre
ellas, el expresidente del Gobierno español Felipe
González, el ex presidente chileno Ricardo Lagos, los
presidentes de 11 comunidades autónomas, los plenarios
de más de 70 municipios, los rectores de algunas de
las principales universidades del país, así como
varios institutos internacionales de la paz y
figuras de primer orden del mundo empresarial y
cultural.
Pero la plataforma que impulsa la candidatura no se
conforma sólo con eso. El 10 de febrero presentará
una campaña para divulgar aún más «un modelo de
cooperación que ha transformado la pobreza extrema en
dignidad »y para demostrar a los que no lo saben que
«Los fundamentos para la paz se ponen trabajando en
el fortalecimiento de la comunidad para poder evitar los
conflictos », argumenta Vilasanjuan.
El grupo de apoyo que viajará a
Oslo es consciente de que la empresa no es fácil "porque
hay aproximadamente 200 causas »que también optarán
el Nobel de la Paz 2010. Con todo, sus
integrantes están ilusiondos y convencidos de que la
Fundación Vicente Ferrer tiene muchas opciones. Saben
que el cooperante daba muchísima más importancia
a sus «intocables» que a recibir cualquier premio.
Pero también saben que el galardón ayudaría a cumplir
otro sueño de Ferrer: conseguir que su proyecto llegara aún
a más gente.

jueves, 4 de febrero de 2010

Los problemas del comercio

El pequeño comercio lamenta que las grandes superficies puedan instalarse en núcleos urbanos

EUROPA PRESS
BARCELONA

El pequeño comercio catalán lamenta que la nueva ley del sector aprobada hoy permita que las grandes superficies, de entre 1.300 y 2.500 metros cuadrados, puedan instalarse en municipios superiores a los 5.000 habitantes.

Así lo han expresado en un comunicado conjunto la Confederación de Comercio de Cataluña (CCC), el Consejo de Gremios de Comercio, Servicios y Turismo de Barcelona (CG) y la Agrupación de Comerciantes de Cataluña (ABC).

El secretario general de la CCC, Miguel Angel Fraile, ha señalado que "muchas de estas pequeñas localidades son periféricas de poblaciones más grandes y pueden ser un colador para las grandes empresas de distribución y un desastre para el comercio local".

Mejor en poblaciones más grandes

Para los comerciantes, las grandes superficies deberían instalarse en poblaciones superiores a 10.000 habitantes. La nueva situación, han añadido, condenará el pequeño y mediano comercio a desaparecer en beneficio de formatos más grandes.

Por ello, el pequeño comercio espera que en el trámite de convalidación de este decreto ley al Parlamento se pueda rectificar. Como noticia "positiva" de la nueva ley de equipamientos comerciales han señalado que la Generalitat seguirá teniendo el control sobre la concesión de licencias comerciales para establecimientos de más de 2.500 metros cuadrados, y que para los de entre 1.300 y 2.500 metros , ayuntamientos y Gobierno en compartirán el control.

Els problemes del comerç

El petit comerç lamenta que les grans superfícies puguin instal·lar-se en nuclis urbans

EUROPA PRESS
BARCELONA

El petit comerç català lamenta que la nova llei del sector aprovada avui permeti que les grans superfícies, d'entre 1.300 i 2.500 metres quadrats, puguin instal·lar-se en municipis superiors als 5.000 habitants.

Així ho han expressat en un comunicat conjunt la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), el Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona (CG) i l'Agrupació de Botiguers de Catalunya (ABC).

El secretari general de la CCC, Miguel Angel Fraile, ha assenyalat que "moltes d'aquestes petites localitats són perifèriques de poblacions més grans i poden ser un colador per a les grans empreses de distribució i un desastre per al comerç local".

Millor en poblacions més grans

Per als comerciants, les grans superfícies haurien d'instal·lar-se en poblacions superiors als 10.000 habitants. La nova situació, han afegit, condemnarà el petit i mitjà comerç a desaparèixer en benefici de formats més grans.

Per això, el petit comerç espera que en el tràmit de convalidació d'aquest decret llei al Parlament es pugui rectificar. Com a notícia "positiva" de la nova llei d'equipaments comercials han assenyalat que la Generalitat continuarà tenint el control sobre la concessió de llicències comercials per a establiments de més de 2.500 metres quadrats, i que per als d'entre 1.300 i 2.500 metres, ajuntaments i Govern en compartiran el control.